Saltar al contenido

Bianca Scout (UK)

LIVE.

DISSABTE 29 de Juny 2024. 21h

CAT

Bianca Scout és una artista polifacètica que interconnecta diversitat de formes d’art, com ara la música i la dansa. La seva música té la capacitat d’evocar imatges vives i de transmetre tota una sèrie d’emocions que poden ser complexes. En les seves actuacions, combina a la perfecció la direcció del moviment, les veus en capes i la narració per crear una experiència multisensorial que explora temes com el desplaçament, l’anhel i la memòria. Un viatge artístic que s’inspira en l’exploració entre la música i el moviment i que et fa navegar entre somnis.


ENG

Bianca Scout is a multi-faceted artist that interconnects diverse art forms, such as music and dance. His music has the ability to evoke vivid images and convey a whole series of emotions that can be complex. In her performances, she seamlessly blends movement direction, layered voices and storytelling to create a multi-sensory experience that explores themes of displacement, yearning and memory. An artistic journey that is inspired by the exploration between music, movement and the navigation between dreams.