Saltar al contenido

ecolagbohrsac2021 (UK)

ENGLAND’S COUNCIL OF LEGISLATION AND GOVERNING BODY OF HYPER REAL SIMULATIONS AND CONSTRUCTS

DISSABTE 29 de Juny 2024. 23h

CAT

ecolagbohrac2021 és un amalgama multimèdia [instal·lació, A/V en directe, investigació quàntica, moda, cripto i intel·ligència intel·lectual], centrada conceptualment en temes/folklore mítics que poblen els estrats arquetípics de la psique tecnològica moderna, els hipermèdia i la nostra comprensió de la realitat. Han actuat en sales, clubs i festivals com FOLD, IKLECTIK, TodaysArt i Sonar Festival. El seu LP debut va ser molt elogiat per persones com The Quietus, XLR8R, The Wire, Electronic Sound, Crack Magazine, FACT i BBC. L’àlbum de seguiment EUPHORIA es va publicar al bioma de realitat mixta Most Dismal Swamp.

Musicalment a l’estil de l’EDM medieval dracònica, hiperblackmetalpop digital de l’Edat Mitjana fregida, la màgia Lamborghini ride-core, delysidMIDI melodies de ball de paquets d’acords en tràngol per a estrelles tremolants, mostres d’oracions de mons alternatius, sp3xtral matrix-grim3, postnuclear Barbican skatepark Música de pista de ball combinada del paquet d’empalmes, pandemonium de purpurina en 3D .gif ambient de jardí de flors i música popular de l’altra banda, les seves actuacions són un compendi audiovisual compost per una «cultura remix» al·lucinada [espais de co-creació compartida més enllà del límits de l’actualitat o ubicació > emergència de la fatalitat / una total aniquilació i reconstrucció de la realitat mitjançant retalls], clarividència hipermèdia, cinteria especulativa, memeificació de temes mítics que poblen els estrats arquetípics de la psique tecnològica moderna, reproduccions multiplicadores de la realitat. això en realitat no existeix i l’eufòria cristal·lina del parc d’atraccions del sud de Londres recorre els seus aiguamolls i pantàs.
I si et peguntes si la seva actuació conté llums estroboscòpics o intermitents? Sí


ENG

ecolagbohrac2021 is a multimedia [installation, live A/V, quantum research, fashion, crypto & ai] powerhouse, conceptually focusing on mythic themes/folklore that populate the archetypal strata of the modern technological psyche, hypermedia and our understanding of reality. They have performed at venues, clubs and festivals such as FOLD, IKLECTIK, TodaysArt and Sonar Festival. Their debut LP was highly praised by the likes of The Quietus, XLR8R, The Wire, Electronic Sound, Crack Magazine, FACT and BBC. Follow up album EUPHORIA was released on the mixed-reality biome Most Dismal Swamp.

Musically in the style of of draconic mediaeval EDM, deep-fried Digital Middle Age hyperblackmetalpop, magick Lamborghini ride-core, delysidMIDI trance chord-pack dance tunes for shaking stars, sampling of prayers from alternate worlds, sp3xtral matrix-grim3, postnuclear Barbican skatepark Splice pack mash-up dancefloor music, 3D glitter pandemonium .gif flower garden ambient and folk music of the other syde, their performances are a audio/visual compendium composed of a hallucinated ‘remix-culture’ [spaces of shared co-creation beyond the boundaries of one’s present time or location > memergence of doom / a total annihilation and reconstruction of reality via cut-ups], hypermedia clairvoyance, speculative cyntery, memeification of mythic themes that populate the archetypal strata of the modern technological psyche, multiplying reproductions of reality that actually doesn’t exist and crystalline euphoria of South London funfair rides across it’s bogs and mires.
Does your performance contain strobes or flashing lights? Yes