Saltar al contenido

Sylvia (SE/BCN)

DJ SET.

DISSABTE 29 de Juny 2024. 00h

CAT

Procedent d’Estocolm, Suècia, Sylvia (Alice Wanger) crea una narrativa musical única que combina sense esforç gèneres i transcendeix fronteres. El viatge artístic de Sylvia atrau inspiració de la seva educació al nord i dels seus primers anys passió per la música clàssica.
Amb seu a Barcelona, Sylvia s’ha convertit en una estrella en ascens de l’escena de la música electrònica espanyola. El seu nom figura tant a esdeveniments de renom, com ara 01366, Human, Phase.CTV i Room Trax, com en els principals clubs de la ciutat. Des del 2020 és una resident del col·lectiu No Tags centrat en el queer i la acull sessions de streaming pròpies ‘Freyja Rarities’ que conviden els DJ a explorar una gamma més àmplia de les seves col·leccions musicals. L’estil musical de Sylvia combina sense esforç el techno groovy i eclèctic amb UK Bass music, electro i sons experimentals. El seu DJ els conjunts guien els oients a través d’un viatge sonor, transcendint limitacions de gènere.
En el món de Sylvia, la música és una forma d’art il·limitada que convida els oients per explorar el seu univers sonor que abasta continents i ressona amb els seus valors fonamentals i la seva finalitat artística.


ENG

Hailing from Stockholm, Sweden, Sylvia (Alice Wanger) has crafted a unique musical narrative that effortlessly blends genres and transcends borders. Sylvia’s artistic journey draws inspiration from her upbringing in the north and her early passion for classical music. Based in Barcelona, Sylvia has emerged as a rising star in the Spanish electronic music scene. Her name graces line-ups at renowned events such as 01366, Human, Phase.CTV and Room Trax as well as the major clubs in the city. Since 2020 she is a
resident of the queer-focused collective No Tags, and hosts her own streaming sessions ‘Freyja Rarities’ inviting DJs to explore a broader range of their musical collections. Sylvia’s musical style effortlessly blends groovy, eclectic techno with UK bass music, electro, and experimental sounds. Her DJ sets guide listeners through a sonic journey, transcending genre limitations.
In Sylvia’s world, music is a limitless art form, inviting listeners to explore her sonic universe that spans continents and resonates with her core values and artistic aim.