Saltar al contenido

Turbulente & Eloi el Bon Noi (BCN)

«Ensenya’ns la pantalla!»(o una sessió d’honesta artesania digital)

DISSABTE 29 de Juny 2024. 17:30h

CAT

ella/ell
Turbulente és dissenyadora industrial i artista transdiciplinària. La seva obra versa sobre la fragmentació del cos, les tecnologies, la performance o els processos de construcció de la identitat. Manufactura les seves pròpies andròmines electròniques per interactuar amb el cos en moviment permetent-li vehicular una mirada crítica. És una live coder de referència dins l’escena que combina diversos llenguatges per a crear el seu univers visual particular.

Eloi el Bon Noi és live coder i creador de jeroglífics. S’enorgulleix de ser capaç d’executar la seva pròpia obra amb els seus propis mitjans. Ha participat en nombrosos esdeveniments artístics usant el codi de forma creativa. També imparteix tallers i xerrades sobre el live coding.


ENG

she/he
Turbulente is an industrial designer and transdisciplinary artist. His work deals with the fragmentation of the body, technologies, performance or identity construction processes. He manufactures his own electronic andromines to interact with the body in motion, allowing it to convey a critical gaze. She is a reference live coder in the scene who combines several languages to create her particular visual universe.

Eloi el Bon Noi is a live coder and creator of hieroglyphs. He prides himself on being able to execute his own work with his own means. He has participated in numerous artistic events using code creatively. He also gives workshops and talks about live coding.